گیره واتر استاپ

قطعه ای فولادی که برای نصب و ثابت سازی واتر استاپ در داخل سازه کاربرد دارد . گیــره واتر استاپ توسط شاخک های خـود لبه واتر استاپ را گرفته و ثابت می کند . پیشنهاد می شود در هر متر طول 4 عدد گیره واتر استاپ استفاده شود. 

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.