واتر استاپ دمبلی تخت

واتر استاپ دمبلی تخت نوار آب بند قابل انعطافی است که برای آب بند کردن در قسمت های قطع بتن جهت درزهای ساختمانی برای ارتفاع های زیاد و فشار بالا بکار برده می شود و وظیفه این نوع واتر استاپ در درزهای اجرایی ، حفظ ممانعت از عبور آب درون درزها می باشد. از موارد مصرف این نوع واتراستاپ میتوان به جلوگیری از عبور آب در درزهای اجرایی و انبساطی سازه ها، آب بندی درزهای سازه های بتنی در مجاورت آب و مایعات، آب بندی سدها کانال ها و لوله های بتنی،آب بندی سازه های هیدرولیكی و آب بندی استخرها و دریاچه های مصنوعی اشاره کرد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.