واتر استاپ کفی تخت

واتر استاپ تخت کفي براي درزهاي اجرائي کف که فاقد انقباض و انبساط هستند استفاده مي شوند . اين واتر استاپ داراي آج يک طرفه مي باشد .وظیفه این نوع واتر استاپ، حفظ ممانعت از عبور آب درون درزها می باشد. از موارد مصرف این نوع واتراستاپ میتوان به جلوگیری از عبور آب در درزهای اجرایی و انبساطی سازه ها، آب بندی درزهای سازه های بتنی در مجاورت آب و مایعات، آب بندی سدها کانال ها و لوله های بتنی،آب بندی سازه های هیدرولیكی و آب بندی استخرها و دریاچه های مصنوعی اشاره کرد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.