ملات و افزودنی

افزودنی های بتن، مواد شیمیایی یا معدنی ای هستند که حین فرایند اختلاط بتن معمولا به صورت درصدی از وزن سیمان به وزن بتن اضافه می شود تا بعضی از خواص آن را به شکل مطلوبی تغییر دهد. میزان مصرف مواد مضاف در بتن کم بوده و این مواد افزودنی بسیار متنوع هستند و در محدوده بسیار وسیعی تقسیم بندی می شوند. مواد افزودنی بتن را می توان هم برای بتن تازه و هم برای بتن سخت شده به کار برد انواع روان کننده ها، دیر و زودگیر کننده ها، ضد یخ ها، گروت ها، هوازی ها، میکرو سیلیس ها، ازافزودنی های این فرآورده پرکاربرد می باشند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.