آبگرمکن کویلی

براي تهيه آب گرم مصرفي (بهداشتي و صنعتي) يکي از روش‌ها استفاده از منابع آبگرمکن کویل‌دار است. منابع آب گرم‌کن کویل‌دار به علت راندمان بالا مانع از هدر رفتن حرارت شده و در زماني کوتاه امکان تهيه آب گرم مورد نياز را دارد. در آبگرمکن کویلی، زمانی که آب به دمای مورد نیاز رسید، پمپ، جریان آب را قطع می کند. در صورت نیاز مجدد به آب گرم، ترموستات پمپ را به کار می اندازد و جریان دوباره تکرار می شود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.