چیلر هوا خنک اسکرو

چیلرهای هوا خنک اسکرو از هوا برای خنک کاری مبرد در جریان سیکل تبرید استفاده می کنند. چیلرهای هوا خنک اسکرو برای ظرفیت های بالا مورد استفاده قرار می گیرند. چیلرهای هوایی که از انواع چیلرهای تراکمی می باشند به عنوان قلب سیستم سرمایش ساختمان ها در مناطقی که به دلیل رطوبت نسبی زیاد هوا امکان استفاده از برج خنک کننده آبی و نتیجتاً چیلر آبی وجود نداشته باشد مورد استفاده قرار می گیرند .

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.