چیلر جذبی

چیلر جذبی ، دستگاهی تبریدی است که در آن به جای انرژی الکتریکی، از حرارت استفاده می شود. این نوع چیلر از حرارت حاصل از شعله مستقیم، آب گرم یا بخار در تولید آب سرد استفاده می کند. کاربرد چیلر های جذبی در صنایعی كه در فرآيند توليد و عمليات  آنها از آب براي خنك كردن سيستم استفاده مي شود، بدلیل تولید اجتناب ناپذير و بدون هزينه آب گرم، توجيه اقتصادي دارد. 

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.