چیلر مدولار

در چیلر مدولار از چندین کمپرسور به جای یک کمپرسور استفاده می شود. و همچنین از چند مدار مبرد گاز فریون استفاده می شود. نام دیگر چیلر مدولار، هواخنک نیز می باشد. از چیلر هوایی مدولار جهت تامین آب سرد مرکزی در پروژه های مسکونی،تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.