درب چوبی

درب های چوبی شامل درب های چوبی ساده و تمام چوب هستند و درب های تمام چوب به دو گروه ماسیو و نیمه ماسیو تقسیم می شوند.

 

درب چوبی ساده: درب های چوبی ساده از قسمتهای کلاف، شبکه داخلی (پوشش داخلی) و رویه تشکیل شده است.

 

درب های تمام چوب ماسیو: به درب هایی گفته می شود که کلیه اجزای آن از چوب توپر و به شکل های مختلف ساخته می شود.

 

درب های نیمه ماسیو: درب هایی هستند ترکیبی از درهای تمام چوب ساده که به اشکال مختلف دیده می شوند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.