سقف کاذب آکوستیک

این نوع سقف کاذب در حقیقت یک عایق صوتی است که متریال مختلفی نظیر تایل های چوبی و گچی، پارچه، پشم شیشه، ورق های آلومینیوم و... در ساخت آن به کار برده می شوند.در حال حاضر تایل های آکوستیکی که در بازار وجود دارد دو نوع است که سازه پنهان و سازه آشکار نام دارند. در نوعی که سازه پنهان باشد نصب از پایین صورت می گیرد و در نوع دوم که سازه آشکار است برعکس، نصب از بالا صورت خواهد گرفت.در این تقسیم بندی تایل های آکوستیک در سه دسته قرار می گیرند. دسته اول تایل های آکوستیک بر روی سقف نصب می شوند. در مورد دسته دوم، نحوه قرار گیری آن ها با کمک شبکه فلزی است و دسته سوم که روی دیوار ها نصب می شوند و آن ها را آکوستیک می کنند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.