سقف کاذب کناف

معمولا سقف های کاذب یکپارچه کناف که برای واحدهای اداری و مسکونی استفاده میشود در دومدل تیپ A(سازه دوطرفه )و سقف کاذب یکپارچه تیپ B .قبل از اجرای سقف کاذب کناف بایستی از استحکام سقف اصلی جهت گرفتن آویز اطمینان حاصل گردد.سازه های یک طرفه )می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.