چوب ساج

چوب ساج (تیک) چوبی است به رنگ قهوه ای طلایی تا قهوه ای پنج پر با خطهای سیاه که بسیار سنگین و با دوام است. این چوب در صنعت کشتی سازی، صنایع ظریف بخصوص خاتم کاری، ساخت ابزار آزمایشگاهی، روکش گیری قسمت های بیرونی و داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت در برابر پوسیدگی و کرم خوردگی بواسطه روغنی بودن، مقاومت در برابر نفوذ آب، ترک بر نداشتن در برابر برخورد با فلزات و وسایل سنگین، از مزایای استفاده از این چوب می باشد.

 

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.