سنگ قیچی

محصولاتی که با دستگاهی به نام گیوتین تولید میشود را سنگ قیچی میگویند. این سنگ ها، بعد از بریده شدن در آخرین مرحله زیر دستگاهی به نام گیوتین قرار داده و ضربه ای به صورت عمودی به آن وارد میکنند. سنگ بعد از ضرب خوردن به صورت نامنظم شکسته شد و آماده اجرا میشود. سنگ های قیچی در جنس های مختلف، در صنعت تولید سنگ های ساختمانی فرآوری میشوند. این محصولات در 5 نوعه تراورتن،مرمریت،گرانیت،مرمر و شبه گرانیت موجود هستند که بیشترین نوع سنگ های قیچی را تراورتن ها و بعد از آن مرمریت ها تشکیل میدهند و از همه کم تر جنس گرانیت ها هستند.هر کدام از این این سنگ ها خاصیت های خود را دارند که متناسب با مکان اجرای آن در ساختمان بهترین عملکرد را دارند. مثلا تراورتن ها خاصیت هایی مانند چسبندگی خوب به سازه و سبک بودن را دارند که مناسب نمای خارجی ساختمان هستند و سنگ های مرمر خواصی مانند عبور نور و خواص درمانی را دارند که بسته به نوع اجرا و مکان آن انتخاب میشوند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.