سنگ

سنگ، به مواد جامدی از پوسته زمین اطلاق می‌ شود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر پیوند یافته‌اند، تشکیل شده‌است. به طور کلی، سنگ ها به سه دسته عمده ی سنگ های آذرین، سنگ های رسوبی و سنگ های دگرگونی طبقه بندی می شوند. سنگ‌ ها در ساختمان سازی، صنایع، پزشکی و غیره به کار می‌ روند. سنگ های ساختمانی شامل دو نوع سنگ طبیعی و سنگ مصنوعی می باشند، سنگ های  مصنوعی قابل استفاده در فضای بیرونی و داخلی ساختمان‌ ها می‌ باشند و بسیار مقاوم تر و ارزان تر و سبک تر از سنگ های طبیعی می باشند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.