سرپیک جوشکاری

سرپیک جوشکاری ابزاری است که با استفاده از یک شعله، به قطعه جوش حرارت میدهد تا فلز قرمز رنگ شود و زمانی که فلز به دمای مورد نظر رسید، اکسیژن از دهانه ی سرپیک با فشردن یک کلید دستی به فلزات حرارت دیده میرسد و در این هنگام یک واکنش شیمیایی بین فلزات حرارت دیده و اکسیژن برقرار شده در نتیجه فلز اکسید می گردد. فرایند اکسیداسیون پایداری فرایند جوش را افزایش میدهد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.