لیسه

لیسه قطعه ای فلزی است که قابلیت خم شدن به شکل مستطیلی را دارد و در رنگ کاری صنایع چوبی مورد استفاده قرار می گیرد. لیسه نیز دو نوع می باشد که از یک نوع آن در کنار کاردک مورد استفاده قرار می گیرد که به آن لیسه کاردک گفته می شود و نوع دیگر آن لیسه رنده می باشد که همانطور که از نام آن مشخص است از این نوع برای تراشیدن شیارها، کنج زوایا و انحنا ها استفاده می شود و بهترین وسیله به منظور پاک کردن رنگ می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.