اسپیسر ویل سان

اسپیسر ویلسان یا خورشیـدی مخصوص استفاده در سطوح عمودی با وزن متوسط و همچنین سطوح مورد نظر برای بتن ریزی توسط قالبهای رونده و بالا رونده می باشد . این اسپیسرها فاقد دندانه در محیط بیرونی خود می باشند و محیط خارجی آنها توسط کمان های منظم با استقامت مناسب پوشیده شده است ، این ویژگی احتمال شکستن دنـدانه های اسپیسر در تماس با قالب، در اسپیسر خورشیدی ویلسان را منتفی می کند . فاصله نگهدار پلاستیکی ویلسان در انواع ستون های عمودی مانند دیوارها ، ستون ها ، مقاطع مدور و . . . در بتن های درجا یا پیش ساخته به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد .

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.