گیره رومیزی

گیره یکی از ضروریترین ابزارکارگاهی و صنعتی می باشد و برای گرفتن و ثابت نگه داشتن قطعه استفاده می شود. دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک می باشد.گیره رومیزی یا کلمپ رومیزی یکی از لوازم ضروری در کارگاه های مکانیکی است که برای نگه داشتن و محکم کردن اشیاء در جای خود به کار می رود. به عنوان مثال جهت ماشین کاری، اسمبل و جایگذاری این گیره گزینه ای مناسب است. ابزار مورد نظر به صورت افقی و عمودی بر روی میز نصب می شود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.