قلم تخریب ساختمانی

قلم ابزاری برای کنده کاری و تخریب دیوار ، کف و سقف گچی ، سنگی و بتنی می باشد. امروزه در سراسر دنیا بنا به نیازهای مختلف قلم های متفاوتی تولید شده است. قلم سر تخت، قلم نوک تیز، قلم صلیبی، قلم سر پهن، قلم شیار زنی، قلم کاردی  نمونه هایی از قلم هایی هستند که در کشور ما نیز تولید می شوند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.