اسپیسر فلت فیکس

اسپیسر فلت فیکس برای میلگرد گذاری روی سطوح نرم و فرو رونده، مانند سقف های پوشیده شده از یونولیت استفاده می شود. قسمت بالای اسپیسر فلت فیکس دقیقاً مشابه اسپیسر مینی فیکس است با تفاوت داشتن یک صفحه افقی در زیر اسپیسر، که به اندازه کافی نشیمنگاه دارد و روی سطح نرم و فرو رونده فرو نخواهد رفت . اسپیسر فلت فیکس قادر به جای دادن میلگرد تا قطر 16 درون شاخک های خود است و با توجه به ارتفاع، قادر به تحمل بار نقطه ای 25 تا 35 کیلوگرم می باشند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.