لباس کار

لباس کار، به لباسی گفته می شود که با توجه به سلایق، نوع فعالیت شغلی و شرایط آب و هوایی می توان انتخاب کرد. لباس کار به عنوان یک پوشش سراسری تنه، دست و پاها را در مقابل شرایط محیطی محافظت می کند. جدا از ضرورت هایی که در پوشیدن لباس کار مناسب در محیط کار وجود دارد یکی از دلایل مهمی که می توان به آن اشاره کرد، حفظ جان فرد و یا کاهش آسیب دیدگی از خطرات احتمالی در حین فعالیت می باشد. البته کارایی لباس کار به اینجا ختم نمی شود ، بلکه از  لباس کار جهت متحدالشکل کردن نیروی کار، شناسایی آنان از سایر افراد متفرقه، ایجاد نظم و آراستگی افراد از فواید دیگر در استفاده از لباس کار می باشد. کارکنانی که در محل کارشان احتمال حریق و انفجار وجود دارد و یا در محیط دارای گرد و غبار کار می کنند و یا در جوار مواد قابل اشتعال و انفجار و یا مسموم کننده کار می کنند و کسانی که در مجاورت ماشین آلات، مشغول کار هستند  نیاز به لباس کار دارند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.