عینک جوشکاری

عینک جوشکاری عمل جوشکاری را به فرایندی راحت و آسان تبدیل می کند در هنگام عملیات جوشکاری حتما باید از عینک جوشکاری استفاده کرد. شدت بالای پرتوهای ناشی از قوس الکتریکی می توانند آسیب های جدی به اعصاب بینایی ما وارد کنند. با بکارگیری عینک جوشکاری از شدت بالای این پرتو ها کاسته و آنها را به سطح شدت نورهای عادی می رسانیم. عینک های جوشکاری تیره هستند و میزان تیرگی متفاوتی دارند. میزان تیرگی لنز عینک جوشکاری را Shade می خوانند که از عدد ۵ تا ۱۴ متغیرست.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.