کلاه ایمنی کارگری

کلاه کارگری، کلاهی ایمنی است که از آسیب های وارده به سر کارگران جلوگیری می کند و ساده ترین روش برای حفاظت کارگران از آسیب است. کلاه ایمنی می تواند کارگران را از خطرات برخورد، شوک الکتریکی و سوختگی محافظت نمایند. این کلاه توسط کارگران ساختمانی، نجارها، آتش نشان ها، تکنسین های برق، سیم کش ها، جوشکاران و لوله کش ها مورد استفاده قرار می گیرد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.