کلاه ایمنی همراه شیلد یا عینک

کلاه ایمنی همراه عینک یا شیلد، محافظ صورت برای افرادی است که با چندین خطر در کارهای روزمره خود مواجه هستند. جلوگیری از سقوط مصالح بر روی سر کاربر، جلوگیری از پرتاب اشیای نوک تیز مثل فلز به صورت کاربر و ... از مزایای استفاده از کلاه ایمنی همراه با شیلد می باشد. در برشکاری، جوشکاری، برقکاری و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.