دیوار پیش ساخته چوبی

دیوار پیش ساخته چوبی، در کارخانه ساخته می شوند و پس از آن به صورت آماده و به راحتی به محل استفاده منتقل می‌ شوند. این دیوارها در افزایش سرعت ساختمان سازی و کاهش هزینه ها نقش موثری دارند. دیوارهای پیش ساخته چوبی وزن بسیار کمی دارند و سبک هستند. این دیوار ها گاهی به عنوان عنصر تکمیل‌ کننده طراحی داخلی یا خارجی خانه ها و مراکز تجاری، مورد استفاده قرار می گیرند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.