دیوار پیش ساخته کناف

دیوارهای پیش ساخته کناف، نوعی جدا کننده هستند، که با نام درای وال نیاز، معرفی می شوند. این پوشش ها برای نوع غیرباربری که نقش تقسیم فضا های داخلی یک ساختمان را دارند استفاده شده و شامل قابی سبک هستند که یک یا چند لایه صفحات روکش دار گچی روی انها پیچ شده اند. این دیوارها علاوه بر نصب آسان قابلیت جداسازی و انتقال سازه به مکان جدید و جابجایی را دارند. نقش اساسی این محصول، برای جدا کردن  فضاهای مختلف از یکدیگر می باشد. این سازه برای تنش های عمودی ناشی از لرزه های حوادثی همچون زمین لرزه تا حد 5G قابل کنترل می باشند، و در برابر تنش انفجاری بسیار مقاوم بوده و سبب شکست انفجاری نخواهد شد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.