دیوار پیش ساخته بتنی

دیوار پیش ساخته بتنی، به صورت پیش ساخته و با استفاده از مواد مختلفی که در اینجا منظور بتن است در کارخانه های تولید قطعات و مصالح ساختمانی تهیه می شوند، دیوارهای پیش ساخته بتنی استفاده گوناگونی دارند، از آن ها می توان به عنوان دیوار جداکننده بین زمین ها و دیوار کشی محوطه ها با عرض و ارتفاع مشخص، طرح ها و رنگ های متنوع استفاده کرد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.