کانکس BTS

کانکس های مخابراتی(BTS)، برای قرار دادن دستگاه ها و تجهیزات مخابراتی و اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد، این کانکس ها به کانکس های B T S نیز معروف هستند و دلیل آن بخاطر قرار گرفتن در کنار دکل های B T S است. بدنه ی کانکس های مخابراتی را معمولاً از جنس ساندویچ پانل می سازند. ابعاد کانکس های مخابراتی ۲٫۵ تا ۳ متر است. و ارتفاع آن را نیز ۳ متر انتخاب می نمایند. و سقف آن را بصورت شیب یک طرفه در جهت خلاف درب در نظر می گیرند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.