انواع سازه

 سازه ها با توجه به شرایط اقلیمی، اجرایی، فنی و … انتخاب می شوند، و با در نظر گرفتن فاکتورهای مهم سازه ای طراحی و اجرا می شوند. سازه ها وظیفه انتقال بارها را به زمین به عنوان تکیه گاه و جاذب انرژی مطلوب و مورد اعتماد بشر بر عهده دارند. انواع سازه های متداول در کشور شامل سازه های سنتی، بتنی، فلزی و صنعتی می باشند. مقاومت بالا در برابر نیروهای کششی و فشاری، مقاومت بالا در برابر آتش سوزی، سرعت در تولید، نصب و اجرا، مقاومت در برابر زلزله،از مزایای انواع سازه می باشد. سازه ها در امر ساختمان سازی کاربرد فراوان دارند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.