اسکلت فلزی جوش

جوشکاری اسکلت فلزی، عبارت است از اتصال و یکپارچه کردن مصالح به یکدیگر به کمک حرارت، با استفاده و یا بدون استفاده از فشار و یا مواد پر کننده اضافی. معمو‌‌لترین روش‌ های جوشکاری، خصوصاً برای جوش فولاد ساختمانی، استفاده از انرژی برق به عنوان منبع حرارتی است. استفاده از جوش به جای ریخته گری به طراح، آزادی عمل بیشتری می دهد، هرجا که لازم است از ورقهای ضخیم استفاده می کند و در جاهای دیگر ورقهای نازک را در نظر می گیرد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.