تیرچه های با قالب سفالی ( تیرچه فوندوله دار )

تیرچه های با قالب سفالی ( تیرچه فوندوله دار )، مانند تیرچه های بتنی می باشند با این تفاوت که از یک قالب سفالی برای بتن ریزی اطراف میلگرد های اصلی تیرچه استفاده می کنند. این نوع تیرچه ها را اصطلاحا تیرچه های فوندوله دار می گویند. براي ساخت فندوله ازخاك رس و افزودني‌ هاي ديگر مانند آهك و …استفاده مي‌ شود. این نوع تیرچه تشکیل شده است از یک آرماتور فوقانی، دو یا سه آرماتور در پاشنه تحتانی تیرچه و میلگرد های عرضی زیگزاگ، با این تفاوت که به جای قرار گرفتن در قالب موقت، در بلوک‌ های فندوله سفالی قرار گرفته و سپس بتن درون این قالب‌ ها ریخته می‌ شود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.