تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده، یک مقطع تی شکل بتنی می باشد که بتن آن توسط کابل (وایر )های مخصوص تحت تنش فشاری قرار می گیرد و برای تیرچه های خرپایی و تیرچه فندوله ای و تیرچه پاشنه بتنی و همچنین تیرچه کرومیت بهترین جایگزین می باشد. متداول ترین سیستم اجرای سقف در ایران سیستم سقف تیرچه پیش تنیده است. پیش تنیدگی عبارت است از ایجاد یک تنش ثابت و دائمی در یک عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه لازم، به طوریکه در اثر این تنش، مقداری از تنش‌ های ناشی از بارهای مرده و زنده در این عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت باربری آن افزایش پیدا می‌کند. تیرچه پیش تنیده برای غلبه بر مشکل ترک خوردن در بتن آرمه به کار می‌ رود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.