تیرچه فلزی

تیرچه فلزی، نوعی تیرچه پیش ساخته فلزی مانند تیرچه سفالی فندوله ای و بتنی می باشد با این تفاوت که در بال تحتانی یا پاشنه تیرچه فلزی به جای استفاده از ۲ عدد میلگرد و بتن از ورق فولادی ۳ یا ۴ میل و در بال فوقانی تیرچه فلزی به جای ۱ عدد میلگرد از نبشی استفاده شده است. به دلیل خود ایستا بودن تیرچه های فلزی و عدم نیاز به شمع بندی می توان چند سقف را در یک مرحله بتن ریزی نمود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.