تیرچه سفالی

تیرچه سفالی، از یک قالب سفالی برای بتن ریزی اطراف میلگرد های اصلی تیرچه استفاده می شود. این نوع تیرچه ها را اصطلاحا تیرچه های فوندوله دار می گویند. مانند تیرچه بتنی هستند، یعنی متشکل شده از یک آرماتور فوقانی ، دو یا سه آرماتور در پاشنه تحتانی تیرچه و میلگرد های عرضی زیگزاگ با این تفاوت که به جای قرار گرفتن در قالب موقت، در بلوک های فندوله سفالی قرار گرفته سپس بتن درون این قالبها ریخته می شود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.