سقف طاق ضربی

سقف های طاق ضربی، یکی از کهن ترین روش های پوشاندن سقف خانه ها بوده است. در دهه های گذشته اجرای این نوع سقف توسط معماران ایرانی بسیار متداول بوده است. طاق ضربی به دلیل استفاده از آجر که در تمامی مناطق کشور به وفور یافت می شود از محبوبیت فراوانی در بین مجریان برخوردار است. جهت اجرای این سقف بین دو تیر موازی که در اصطلاح به آن پل گفته می شود تیرهای فرعی به موازات هم و عمود بر پل ها نصب می شوند و از آجر فشاری و ملات گچ و خاک استفاده می کنند که با فشار دست و با حالت قوسی اجرا می شود. عدم نیاز به قالب وجک و شمع را می توان از دیگر مزیت های این سقف برشمرد. سقف های طاق ضربی دارای مزایایی از جمله در دسترس بودن مصالح، سرعت بالای اجرا در صورت توانمند بودن استاد کار و نیز عدم نیاز به مهارت زیاد جهت اجرای آن می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.