سقف سیاک

سقف سیاک، شیوه ایی از اجرای سقف های بتن مسلح تیر و دال یک طرفه می باشد. در این شیوه، پیش از بتن ریزی لازم است شمع های چوبی یا آهنی اجرا و آرماتور گذاری های لازم در تیرچه ها و دال انجام شود. همچنین پیش از بتن ریزی، قالب های فلزی تیرچه ها با توجه به ابعاد و فواصل محاسبه شده، در کنار هم قرار می گیرند. از جمله مزایای این سقف: سهولت نصب وحمل قالب‌ها به طبقات، حذف بلوك‌های سفالی یا پلاستوفوم، یكپارچگی سقف وكاهش وزن، امكان عبور تاسیسات میان سقفی می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.