سقف شیبدار

سقف شیبدار، به سطحی که در ابتدا و انتهای آن اختلاف ارتفاع وجود داشته باشد سقف شیبدار می گویند، و از لحالظ فنی به سقفی گفته می شود که مابین 14 تا 73 درجه شیب داشته و همچنین دیده شده که این شیب در بعضی بام ها بین 35 تا 50 درجه هست. در معماری های مدرن سعی بر این شده که سقف شیبدار بگونه ای ساخته شود که در مصرف انرژی صرفه جویی شود و حافظ محیط زیست باشد. سقف های شیبدار را معمولا طراحان جهت سقف های ویلا، سردرب سوله و آلاچیق استفاده می کنند. 

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.