سرویس بهداشتی ایرانی نانو

سرویس بهداشتی ایرانی نانو، حاوی نانو ذرات اکسید روی می باشند و سطوحی با قابلیت ضد رشد میکروبی دارند. اینگونه سرویس‌ های بهداشتی با موادی پوشیده می‌ شوند که انواع باکتری‌ ها را نابود می‌ کند. همچنین دارای خواص فوتوکاتالسیتی و فوتواکسیداسیون در تماس با اجزای زیستی و شیمیایی هستند و ازعفونت های قارچی، حساسیت‌های پوستی و بیماری‌های عفونی و میکروبی جلوگیری می کنند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.