روشویی آنتی باکتریال نانو

روشویی آنتی باکتریال نانو، حاوی نانو ذرات اکسید روی است و سطوحی با قابلیت ضد رشد میکروبی دارد. این گونه سرویس های بهداشتی با موادی پوشیده می شوند که میکروارگانیسم های خطرناکی مانند باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و سایر میکروب ها را نابود می کنند و دارای خواص فوتوکاتالسیتی و فوتواکسیداسیون در تماس با اجزای زیستی و شیمیایی هستند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.