آرام بند

آرام‌بند وسیله‌ای مکانیکی است که به در و چهارچوب در متصل می‌ شود تا پس از باز شدن در به بسته شدن تدریجی و آرام آن کمک کند. آرام‌بند ها به دو دسته کلی آرام‌ بند بازویی و آرام‌ بند ریلی طبقه‌ بندی می‌ شوند. از آرام بند جهت سهولت بسته شدن درب های حیاط، منزل و یا درب های چوبی اداره و مطب ها و ... استفاده می شود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.