دستگیره سالمند

دستگیره های سالمندی که در سرویس های بهداشتی یا حمام نصب میشوند، مخصوص افراد سالمند یا معلول و یا کسانی که برای بلند شدن یا تکیه دادن نیازمند تکیه گاهی قوی هستند، می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.