سیمان پرتلند تیپ 2

سيمان پرتلند تیپ ۲ چسباننده‏ ای است كه از پودر نمودن توام كلينكر همراه با مقدار مناسبی پودرگچ در آسياب بدست می ‏آيد. برای ساخت بتن هایی که حرارت هیدراسیون متوسط در آنها ضروری بوده و حمله سولفاتها به آنها در حد متوسط باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. این سیمان در کلیه سازه های بتنی قابل استفاده می باشد و برای محیط هایی که آب و خاک آن دارای غلظت یون سولفات متوسط است، کاربرد دارد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.