میخ دوسر

میخ دوسر برای بستن موقتی قالب‌های چوبی به کار می‌رود. اگر قرار باشد دو قطعه چوبی را به‌صورت موقتی به یکدیگر متصل نمایید، از میخ دو سر استفاده می‌کنید. شما باید میخ را تا سر اول در داخل چوب وارد کنید و هر زمانی در نظر داشتید میخ را خارج کنید، باید قسمت میخکش چکش در داخل سر بالایی آن قرار دهید تا میخ به‌راحتی از جای خود خارج شود. این میخ های مناسب قابل های چوبی بتن ریزی هستند. هرچند که در سال‌های اخیر قالب‌های فلزی جایگزین قالب چوبی شده‌اند.

 

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.