مهره خاردار

مهره خاردار يا مهره تى يا Tee Nuts نوعى از مهره است كه به دليل دارا بودن خار در قسمت بالايى مهره مى تواند در چوب ها به راحتى خودش را نگه دارد و پيچ در آن بسته شود. البته با نام تى نيز خوانده مى شود.انواع ديگر مهره تى نيز وجود دارد كه به جاى استفاده از خار در چوب از پيچ استفاده مى شود و تحمل گشتاور بسيار بالايى نيز نسبت به نوع خاردار دارد.

 

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.