مهره چاکنت

مهره چاكنت داراى چند شيار مى باشد كه با استفاده از آنها مى توان خاصيت قفل كنندگى را برقرار كرد و اينكه در مكان هايى كه داراى ارتعاش زياد است بسيار موثر است. در فضاهاى محدود نيز كاربرد مفيدى دارد. 

 

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.