واشر قفلی دندانه خارجی

واشر قفلى دندانه خارجى يا External Tooth lock washer نسبت به نوع داخلى قابليت تحمل بار بيشترى دارد. البته سطح مقطع بيشترى را نيز پوشش مى دهد. اين واشر هم مشابه واشر قفل كننده داخلى براى جلوگيرى از باز شدن مهره مى باشد. 

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.