واشر برجسته

واشر برجسته يا پرداخت شده با نام Finishing Washer شناخته مى شود. در مواردى به كار مى رود كه زيبايى كار برايمان داراى اهميت باشد. اين نوع واشر داراى يك لايه ضخيم و گود مانند در اطراف خود مى باشد. پيچ كاملا در آن فرو مى رود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.