واشر لاستیکی

واشر لاستیکی در لوله کشیهای مخازن و پروژه های مربوط به آب کاربرد دارند. نوع مسطح این واشرها از ورق لاستیکی بریده می شوند.مدل تقویت شده با رینگ فلزی برای فشارهای بالا مناسب می‌باشد. در نوع تقویت شده می توان با جایگزین نمودن بخش لاستیکی از رینگ فلزی بدفعات استفاده نمود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.