واشر کلینگریت

واشر کلینگریت از ترکیب آزبست به همراه رزین های لاستیکی مانند استایرن بوتادی آن حاصل می شود. به علت انعطاف پذیری خوب آن و در عین حال وزن مناسب آن ، باعث شده بیشترین تعداد واشر از این جنس ورق تهیه شود به همین علت است که به این واشر ، گسکت نیز گفته می شود .این نوع واشر تحمل حرارتی 400 تا 600 درجه سانتی گراد و همچنین مقاومت شیمیایی خوب در برابر روغن و اسید را دارد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.