واشر تخت

واشر تخت ساده ترين و در دسترس ترين واشر مى باشد. براى توزيع بارهاى كم و يا به عنوان يك اسپيسر (فاصله انداز) استفاده مى شود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.